koffie

Werken als jobstudent? Dit moet je weten!

Als je gedurende je opleiding geld wil bijverdienen, kun je als student tijdelijk als jobstudent werken. Om als jobstudent te mogen werken, legt de overheid echter wel enkele beperkingen op. Vooraleer je mag werken als jobstudent moet je ingeschreven zijn als student in een erkende opleiding.

Als jobstudent moet je 16 jaar of ouder zijn om te morgen werken . Heb je de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd en ben je 15 jaar of ouder, dan mag je ook werken als jobstudent. Voor studenten is werken ondergeschikt aan studeren.

Verminderde sociale bijdrage

Als je als student met een studentenovereenkomst werkt, betaal je minder sociale bijdrage dan iemand die in vaste loondienst werkt bij diezelfde werkgever. Je betaalt slechts een solidariteitsbijdrage die 2,71% van je brutoloon bedraagt.

Ook voor de werkgever is het interessant om studenten aan het werk te stellen. In vergelijking met werknemers in vaste loondienst, ligt de bijdrage die de werkgever moet betalen voor jobstudenten lager.

Proefperiode

De eerste drie arbeidsdagen van een studentenjob worden beschouwd als een proefperiode. Tijdens deze drie dagen kunnen zowel de werkgever als de student de overeenkomst opzeggen zonder een opzegperiode of opzegvergoeding. Geef je vroegtijdig je ontslag na deze proefperiode, dan moet je net zoals een gewone werknemer nog enkele dagen, je opzegtermijn, werken.

Belastingen en jaarinkomen

Op je inkomen als jobstudent moet je geen belastingen betalen, tenzij je op jaarbasis meer verdient dan 12.657,14 euro na aftrek van de solidariteitsbijdrage. Voor kinderen die weinig of geen inkomsten hebben, krijgen ouders een belastingvermindering. Verdien je echter meer, dan kunnen zij dit belastingvoordeel verliezen.

Verdien je als jobstudent meer dan 6.942,50 euro (indien je ouders samen belast worden) of 8.792,50 euro (indien je ouders allebei alleen belast worden) per jaar, dan ben je niet meer ten laste van je ouders en betalen zij meer belastingen. Deze bedragen veranderen ieder jaar en dit zijn de bedragen die gelden voor 2019.

Beperkt in uren

Als student mag je maximaal 475 uren per kalenderjaar met een studentenovereenkomst werken om te blijven genieten van de verminderde sociale bijdrage. Wanneer je werkt, mag je in principe vrij kiezen. Indien je meer dan 475 uren werkt, betaal je dezelfde sociale bijdragen als een gewone werknemer en ben je jobstudent.

Ziekte of gewettigde afwezigheid

Bij ziekte moet je onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid en hem zo snel mogelijk een medisch getuigschrift of doktersbriefje bezorgen. In de meeste gevallen is dit binnen de twee werkdagen vanaf de eerste dag ziekte.

Als je nog geen maand voor de onderneming werkt, heb je in geval van ziekte geen recht op betaalde ziektedagen. Werk je langer dan een maand als jobstudent, dan heb je recht op 30 dagen gewaarborgd loon, betaald door je werkgever.

Arbeidsongeval

Wie een ongeval heeft op het werk of op weg van of naar je werk is verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever. Ook zal de verzekeringsmaatschappij je een arbeidsongeschiktheidsuitkering uitbetalen.

Als je langer dan zeven dagen ziek of arbeidsongeschikt bent en je contract nog loopt, dan mag je werkgever de arbeidsovereenkomst verbreken. Als jobstudent krijg je dan wel een opzegvergoeding uitbetaald van je werkgever.

Pas afgestudeerd?

Studeer je in juni of in de zomermaanden af, dan mag je nog tot 30 september van dat jaar werken als jobstudent en geniet je van de verminderde sociale bijdrage. Als je een studie stopzet en je niet inschrijft voor een andere opleiding, ben je geen student meer en kan je niet werken als jobstudent.

Opgelet: Dit artikel is geen sluitend juridisch advies. Het is een handige leidraad bij je zoektocht naar antwoorden op je vragen. Raadpleeg bij belangrijke vragen de website van de Vlaamse overheid.