eindejaarspremie

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Veel werknemers krijgen op het einde van het jaar een eindejaarspremie. Heb jij ook recht op een ‘dertiende maand’? Een eindejaarspremie is niet wettelijk verplicht. Of jouw werkgever je een dertiende maand moet betalen, hangt af van de regelgeving binnen het paritair comité waartoe de onderneming behoort en de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.

Een werkgever is niet wettelijk verplicht om een eindejaarspremie uit te betalen aan de werknemers binnen de onderneming, tenzij dit opgenomen is in het paritair comité, de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, de eigen arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement van het bedrijf.

Paritair comité 200

Werk je in een onderneming die onder het aanvullend paritair comité 200 voor bedienden valt, dan heb je recht op een eindejaarspremie mits je aan wettelijke vereisten voldoet. Je moet op het moment dat de eindejaarspremie wordt uitbetaald een anciënniteit van minstens zes maanden hebben.

Werknemers die begin juli in dienst getreden zijn, hebben recht op de helft van de gebruikelijke eindejaarspremie. De eindejaarspremie wordt dus pro rata het aantal maanden effectieve prestaties uitbetaald. Ben je na 1 juli in dienst getreden, dan heb je geen recht op een dertiende maand.

Wat na ontslag

Heb je in de loop van het jaar je ontslagbrief gekregen, dan heb je nog steeds recht op een eindejaarspremie voor de periode dat je werkte bij het bedrijf. Je moet wel een anciënniteit van zes maanden kunnen voorleggen en je ontslag mag niet met dringende redenen gebeuren.

Als je zelf ontslag neemt, is de kans groot dat je op het einde van het jaar geen recht hebt op een eindejaarspremie of dertiende maand. Tenzij deze regelgeving in het paritair comité anders vermeld is. Wordt hierover niets vermeld, dan heb je geen recht op deze uitbetaling.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

Het totale bedrag van de eindejaarspremie stemt overeen met het bruto maandloon van de bediende en verschilt dus van werknemer tot werknemer. Op dit bruto bedrag wordt ook een sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Een eindejaarspremie is een wettelijke verplichting op basis van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. Heb je recht op een dertiende maand, maar weigert je werkgever je die onterecht, dan kan je gerechtelijke stappen ondernemen.

Opgelet: Dit artikel is geen sluitend juridisch advies. Het is een handige leidraad bij je zoektocht naar antwoorden op je vragen.