kaart

Heb ik als pas afgestudeerde recht op jeugdvakantie?

Pas afgestudeerden hebben nog geen recht op betaalde vakantiedagen opgebouwd en kunnen beroep doen op jeugdvakantie. De jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en minstens één maand heeft gewerkt in het jaar dat de studies beëindigd werden, kan jeugdvakantie nemen. Dat is echter pas mogelijk in het jaar volgend op deze eerste werkprestaties.

Het aantal weken betaalde vakantiedagen in het vakantiejaar hangt af van de tewerkstellingsduur in het vorige vakantiedienstjaar. Dat is het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de jongere vakantie neemt.

Alle werknemers bouwen in het jaar dat ze werken vakantierechten op voor het volgende kalenderjaar. Werkt een werknemer een heel jaar, dan heeft hij het jaar volgend op deze prestaties recht op een totaal van twintig betaalde vakantiedagen.

Pas afgestudeerde werknemer

Studenten, die beginnen werken na het beëindigen van hun studies, hebben in het jaar dat ze afstuderen geen recht op betaalde vakantiedagen. Dat komt omdat ze nog geen vakantierechten hebben opgebouwd in het vorige kalenderjaar. Ook het jaar volgend op het eerste vakantiedienstjaar hebben zij vaak geen recht op vier weken betaalde vakantie.

Behaal je eind juni een diploma en begin je in juli te werken, dan heb je dat jaar in totaal een half jaar gewerkt. Deze periode van zes maanden geeft je recht op twee weken betaalde vakantie in het volgende vakantiedienstjaar. Jeugdvakantie maakt het mogelijk om dit onvolledig recht op betaalde vakantiedagen verder aan te vullen.

Heb je recht op jeugdvakantie?

Om recht te hebben op jeugdvakantie mag de pas afgestudeerde werknemer op 31 december van het vakantiedienstjaar de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt. De beginnende werknemer moet in het vakantiedienstjaar ook zijn opleiding hebben beëindigd en ten minste één maand hebben gewerkt.

Opnemen van jeugdvakantie

De jeugdvakantie kan slechts genomen worden tijdens een tewerkstelling als loontrekkende en na uitputting van de gewone betaalde vakantiedagen. Voor iedere jeugdvakantiedag ontvangt de werknemer van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een uitkering. Deze uitkering bedraagt 65 procent van het begrensd brutoloon.

De maand volgend op de maand waarin je jeugdvakantiedag opneemt, dien je een ingevuld formulier C103 jeugdvakantie werknemer in bij de uitbetalingsinstelling.

Opgelet: Dit artikel is geen sluitend juridisch advies. Het is een handige leidraad bij je zoektocht naar antwoorden op je vragen.