vliegtuig

Een werknemer heeft recht op vakantiegeld, maar wanneer wordt het eigenlijk uitbetaald?

Als medewerker heb je recht op een wettelijk vastgelegd aantal vakantiedagen en vakantiegeld. Het aantal vakantiedagen hangt af van de prestaties geleverd in het vorige kalenderjaar.

Wie voltijds werkte in het afgelopen jaar en gedurende een volledig jaar heeft gewerkt, heeft recht op twintig betaalde vakantiedagen in het eerstvolgende jaar. Een bediende krijgt voor de dagen dat hij of zij wettelijke vakantiedagen opneemt zijn of haar vaste verloning uitbetaald tot het totaal aantal wettelijke vakantiedagen van dat jaar zijn opgebruikt.

Als bediende krijg je dus het enkel vakantiegeld uitbetaald in de week of maand dat je verlof neemt. Naast dit enkel vakantiegeld ontvangt een bediende ook dubbel vakantiegeld.

Wat is het verschil tussen enkel en dubbel vakantiegeld?

Het dubbel vakantiegeld is het vakantiegeld dat je werkgever een keer per jaar, meestal in de maand mei of juni, betaalt. Bedienden ontvangen het enkel en dubbel vakantiegeld van hun werkgever.

Deeltijdse werknemers bouwen op basis van hun eigen werkregime in diezelfde verhouding vakantiedagen en vakantiegeld op. Het vakantiegeld wordt berekend pro rata het aantal gewerkte uren.

Ben je een arbeider?

Arbeiders krijgen geen loon uitgekeerd wanneer zij vakantiedagen opnemen. Zij krijgen hun vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of het bevoegde sectorale vakantiefonds tussen 2 mei en 30 juni.

Om je vakantiegeld als arbeider te ontvangen, moet je het nummer van je zichtrekening meedelen aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Wat bij vertrek of een overstap naar een andere werkgever?

Indien je als bediende ontslag neemt, dan moet je huidige werkgever vertrekvakantiegeld betalen. Dat vervroegd vakantiegeld bestaat uit het vakantiegeld voor de vakantiedagen die je hebt opgebouwd in het jaar waarin je vertrekt en anderzijds uit het vakantiegeld voor de dagen die je het jaar daarvoor verdiend hebt, verrekend met het aantal reeds opgenomen dagen.

De bedragen worden vermeld op het vakantieattest dat je ontvangt na je vertrek en moet afgeven aan je nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever betaalt het vakantiegeld uit en verrekent de bedragen op het vakantieattest. Door deze verrekening krijgt een medewerker in bepaalde gevallen bij de uitbetaling van het vakantiegeld een lager loon uitbetaald. Je zet daarom best een gedeelte van het vervroegd vakantiegeld opzij.

Is je werkgever verplicht vakantiegeld te betalen?

In de privésector hebben alle werknemers recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Het totaal bedrag aan vakantiegeld dat je uitbetaald krijgt, is afhankelijk van het aantal gewerkte maanden, je maandelijks inkomen, je gezinssituatie en je werkregime. Om het netto vakantiegeld te bekomen, moet je de bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdrage in rekening brengen.

Uitzendkrachten hebben veelal ook recht op enkel en dubbel vakantiegeld, net zoals vaste werknemers. Bedienden die werken op interimbasis krijgen hun enkel en dubbel vakantiegeld wekelijks uitbetaald met hun loon. Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld jaarlijks van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in het jaar volgend op hun geleverde prestaties.

Jobstudenten en flexijobbers

Als flexijobber krijg je samen met je loon ook meteen je vakantiegeld uitbetaald. Een jobstudent heeft geen recht op enkel of dubbel vakantiegeld.

Opgelet: Dit artikel is geen sluitend juridisch advies. Het is een handige leidraad bij je zoektocht naar antwoorden op je vragen.