Vrouw met euro's geld vast

Coronacrisis, ook een crisis op je inkomen?

 

De Coronacrisis heeft voor vele bedrijven grote nadelen. Eén van deze nadelen is de tijdelijke  werkloosheid van werknemers. Hierdoor ontvang je niet langer je normale loon. Voor deze crisis is er een specifieke nieuwe uitkering  gecreëerd door de RVA.

 

Tijdelijk werkloos?

Wanneer ben je tijdelijk werkloos? Normaal heb je twee soorten van tijdelijke werkloosheid. Door economische redenen of door overmacht.

Economische redenen betekent uiteraard dat het economisch minder gaat. Zo is het voor veel bedrijven moeilijk om op productieniveau te blijven presteren. Om ontslagen te vermijden kan de werkgever ervoor zorgen werknemers tijdelijk werkloos te plaatsen. Het gebrek aan werk moet het gevolg zijn van economische redenen.

Overmacht betekent een plotse, onvoorziene gebeurtenis. Dit kan ook voor speciale situaties gelden zoals medische redenen. Door rekening houdende criteria beslist de RVA of het om de juiste aanpak gaat. Onderaan deze blog vind je een link terug naar de RVA website.

 

Coronaprocedure

De Belgische regering heeft beslist om met één systeem verder te gaan. De coronaprocedure. Bedrijven die volledig moeten sluiten of  ondervindingen hebben van daling aan cliënteel, omzet, bestellingen… mogen gebruik maken van deze procedure. Ze  is bestemd voor iedereen die tijdelijk door de coronacrisis geen werk meer heeft.

Zaken/bedrijven die ondanks de crisis nog deels het werk kunnen uitvoeren, kunnen voor de niet-gewerkte dagen werkloosheid aanvragen. Het gewone loon wordt verder uitbetaald op de gewerkte dagen.

Als je thuis in quarantaine bent geplaatst door zieke huisgenoten, kan je ook in aanmerking komen voor de aanvraag van werkloosheid.

Tenslotte kan de aanvraag direct gebeuren en duurt niet langer dan 4 weken. De werknemer hoeft zelf geen aanvraag in te dienen bij de RVA. De werkgever dient wel twee aangiftes sociaal risico aan te geven op de werknemers die tijdelijke werkloosheid hebben.

 

Uitkering

Heb je een hoger brutoloon dan 2 0754,76 euro? Dan wordt je loon bij een uitkering op tijdelijke werkloosheid tot dit getal beperkt. Een uitkering wordt namelijk berekend op je brutoloon. Vanaf 1 februari 2020 is beslist dat je 70% van je loon ontvangt.

26.75% wordt ingehouden als bedrijfsvoorheffing (belasting) en er wordt  sociale zekerheidsbijdrage (RSZ) ingehouden. De maximale uitkering voor een volledig tijdelijk werkloze persoon bedraagt 1 412,50 euro/maand. Anders dan een gewone werkloosheidsuitkering, verminderd het bedrag niet in de tijd.

 

Extra’s

Tijdens tijdelijke werkloosheid bouwt u eveneens pensioenrechten en vakantiedagen op.

Verder heeft de regering beslist om aan iedereen in tijdelijke werkloosheid een aanvulling te geven van 5.63 euro per dag. Wat op een maand op 150 euro komt. Deze extra bijdrage wordt betaald door de uitbetalingsinstelling en de uitkering. Dit geldt voor iedereen die tijdelijk werkloos is door Corona.

 

Wat moet ik doen?

Als werknemer een uitkering voor tijdelijke werkloosheid ontvangen? Dan moet je een aanvraag indienen. Voor sommige werknemers zal het invullen van deze aanvraag niet moeten gebeuren. Dit moet enkel wanneer:

  • Je voor het eerst tijdelijk werkloos bent.
  • Het de eerste maal is dat je tijdelijk werkloos bent na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever.
  • Je voor het eerst tijdelijk werkloos bent na een onderbreking van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan drie jaar.
  • Je voor het eerst tijdelijk werkloos bent na een verandering van het wekelijks aantal uren. Bijvoorbeeld deeltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet genomen heeft).
  • Je voor het eerst werkloos bent na de dag waarop je 65 jaar bent.

Je moet het nieuwe C 3.2-werknemer-corona niet invullen als je onderneming de voorbije maanden al tijdelijke werkloosheid had lopen voor een andere reden. Als je een werknemer bent die voor de aller eerste keer tijdelijke werkloos is, moet je dit wel invullen.

Dit document kan je downloaden via de website van de RVA. Deze aanvraag dien je in bij de Hulpkas of de vakbond waarbij je bent aangesloten. 

 

Financiële aanpassing

In je jaarlijkse belastingaangifte moet je zowel je loon als uitkeringen aangeven. De belasting wordt berekend op je aangegeven inkomsten.  Omdat je 70% van je brutoloon ontvangt, kan dit een verschil geven op je belastingformulier. De fiscus geeft wegens de coronacrisis  twee maanden extra tijd om de personenbelasting te betalen.

 

Interims

Interims hebben ook recht op tijdelijke werkloosheid Corona. Dit als ze een contract zouden krijgen tijdens de periode.

De uitzendkantoren moeten dit kunnen bewijzen aan de hand van de contracten uit voorgaande weken/ maanden.

 

 

Opgelet: Dit artikel is tijdgebonden aan de periode van COVID-19. Kijk  voor recente informatie naar de RVA website.